XENOS::BUSHCRAFT FORUM > Българският Бушкрафт Форум

Бушкрафт, Оцеляване, Примитивни технологии, Туризъм, и Живот с Природата...

Вие не сте влязъл.

#1 30.05.2020 18:35:32

Aht1
Редови
Репутация: 28

Регистриран: 04.10.2017
Мнения: 11

Конан Кимериеца

Раздвижването в темата за книги тези дни ме подсети за творчеството на Робърт Хауърд, посветено на Конан от Кимерия. Авторът е непопулярен в България. В разказите си за Конан той често противопоставя варварина, най-често Конан, който живее по законите на природата, и цивилизования човек, който е скъсал с живота в дивото. Самият герой Конан вероятно е по-известен сред вас, заради филмите с Арнолд Шварценегер. Ето някои цитати, които може да ви харесат:

„They have no hope here or hereafter," answered Conan. "Their gods are Crom and his dark race, who rule over a sunless place of everlasting mist, which is the world of the dead. Mitra! The ways of the Aesir were more to my liking.“
Те нямат надежда тук или по-нататък - отговори Конан. - Техни богове са Кром и неговата тъмна раса, които владеят мрачно място на вечни мъгли, което е светът на мъртвите. Митра! Обичаите на Езирите ми харесаха повече.


"...Free my hands and I'll varnish this floor with your brains!"

"... Освободете ръцете ми и ще лакирам този под с мозъците ви!"

Civilized men are more discourteous than savages because they know they can be impolite without having their skulls split, as a general thing.
Цивилизованите хора са по-неуважителни от диваците, защото знаят, че няма да им разцепят черепите, заради тяхната неучтивост.

Barbarism is the natural state of mankind. Civilization is unnatural. It is a whim of circumstance. And barbarism must always ultimately triumph.
Варварството е естественото състояние на човечеството. Цивилизацията е неестествена. Тя е прищявка на обстоятелствата. И накрая варварството трябва винаги да триумфира.


"Civilized men laugh," said Conan. "But not one can tell me how Zogar Sag can call pythons and tigers and leopards out of the wilderness and make them do his bidding. They would say it is a lie, if they dared. That's the way with civilized men. When they can't explain something by their half-baked science, they refuse to believe it."
„Цивилизованите мъже се смеят“ - каза Конан. „Но никой не може да ми каже как Зогар Саг може да призове питони, тигри и леопарди от пустошта и да ги накара да изпълнят неговата повеля. Те биха казали, че е лъжа, ако се осмеляваха. Така е и с цивилизованите мъже. Когато не могат да обяснят нещо чрез своята непълна и незряла наука, те отказват да повярват."

You cannot escape me!" he roared. "Lead me into a trap and I'll pile the heads of your kinsmen at your feet! Hide from me and I'll tear apart the mountains to find you! I'll follow you to hell!"
„Не можеш да ми избягаш!“ изръмжа той (Конан). "Отведи ме в капан и ще натрупам в краката ти главите на твоите роднини! Скрий се от мен и ще разкъсам планините, за да те намеря! Ще те следвам до ада!"

Не се отклонявам от пътя си, за да търся дяволи. Но не бих и отстъпил, за да позволя на такъв да премине“.

„Колкото повече гледам това, което наричате цивилизация, толкова повече мисля за това, което наричате робство“.

Някои ги намерих само на английски и ги преведох аз - поствам в курсив и английския текст, защото може да съм объркал нещо, а във Форума със сигурност има хора, владеещи езика по-добре от мен. Е, толкова си мога smile
Разказите ме впечатлиха, защото Конан се държи като диво животно - бори се докрай, не губи надежда, колкото и да е закъсал. Такова поведение съм наблюдава доста пъти при жовотни. Този цитат за тържествуващото варварство ме подсети за една мисъл на А. Айнщайн: "Не знам с какви оръжия ще се води Третата световна война, но войната след нея ще се води със сигурност с пръчки и камъни."
Приключенията на Конан са доразвити и от други автори след смъртта на Р. Хауърд.
Приятно четене!

Офлайн

    0

#2 31.05.2020 07:54:49

LEGION I Y I
Редови
Репутация: 6

Регистриран: 11.04.2015
Мнения: 14

Отг: Конан Кимериеца

Поредицата ,, Хайборейски хроники,, от близкото минело вече почри е изчезнала от книжния пазар. Там се описва голяма част от епоса за КонаН  от самото начало на съзнателното човечество,  до близкото минало. Някой помни ли?

Офлайн

    0

#3 16.03.2021 21:37:23

bobber
Редови
Репутация: 528

От: Пловдив
Регистриран: 17.12.2010
Мнения: 3,097

Отг: Конан Кимериеца

Имам няколко книги за Конан,но са на купчината при останалите защото още нямам време и необходимо място в новото жилище за всички книги.


Най-добрия нож за оцеляване е този , с който разполагаш в критичния момент -slaf40

Офлайн

    0
Потребители в тази тема: 0 госта, 0 регистрирани потребителя

Board footer

Задвижван от FluxBB, Превод: Stoyan Stoyanoff