XENOS::BUSHCRAFT FORUM > Българският Бушкрафт Форум

Бушкрафт, Оцеляване, Примитивни технологии, Туризъм, и Живот с Природата...

Вие не сте влязъл.

#31 12.03.2016 15:36:07

Кольо
КорифееЦ
Репутация: 1800

Регистриран: 01.02.2013
Мнения: 3,930

Отг: Забрана на къмпингуването - да реагираме навреме.

Ми за това трябва да понатиснем понатиснем малко... Не могат да ни вкарват като овце в оградените къмпинги къдета ще трябва да пазарувам от техните магазини, да им ям в кръчмите и да им слушам чалгата. АОз искам да си седя край огъня под звездите и да си слушам жабите и улулиците. Друг е въпросът, че там дето ходим ние, полицията не и се ходи, ама защо ще ме карат да се чувствам престъпник, бе мама... ми купи днес, нова книжка.... big_smile


"Когато хората убиват, за да се хранят или оцелеят, това е естествен подбор. Когато го правят за удоволствие и ловни трофеи - е преднамерено убийство."
Ръдиард Киплинг

Офлайн

  0

#32 12.03.2016 16:21:14

Ийон Тихи
Редови
Репутация: 119

От: под Шуменското плато
Регистриран: 02.02.2011
Мнения: 975

Отг: Забрана на къмпингуването - да реагираме навреме.

Това малоумие (ако изобщо просъществува) може да има и своята забавна страна. Ще си играем на стражари и апаши с горските. Ще усвоим изкуството на камуфлажа и ще практикуваме stealth camping smile


В основата на бушкрафта стои изучаването на Природата и на нещата, които тя може да ни даде.

С нарастването на знанията и уменията ти в бушкрафта, ти ще се нуждаеш от все по-малко и по-малко екипировка. Не от все повече и повече.

Офлайн

  1

#33 12.03.2016 16:38:28

Vassilev
Редови
Репутация: -33

От: Дупница
Регистриран: 04.03.2016
Мнения: 71

Отг: Забрана на къмпингуването - да реагираме навреме.

Няма ли да е добре да се потърсят вносителите  на предложението , да се осветлят малко, там може да имат роднини с къмпингарски бизнес по морето или да си имат по някое хотелче...Мисля че ако се посегне на интересите им, било с бойкот и лоша реклама на някаква тяхна икономическа дейност, било с предизвикване на разследвания за незаконно придобито имущество и подобни, то ако не свърши работа за този закон, поне до известна степен може да предотврати подобни поправки в бъдеще.

Офлайн

  0

#34 12.03.2016 21:36:16

OXYGEN
Редови
Репутация: 7

От: София
Регистриран: 04.12.2009
Мнения: 50

Отг: Забрана на къмпингуването - да реагираме навреме.

Ще си позволя да копирам тук следното мнение от Facebook:

"Министерство на туризма практически се опитва да забрани поставянето на палатки из цялата страна. Аз съм против и написах мотивите си като взаимствах от приятели. Който желае нека преписва и праща в министерството на туризма до 15 март. За справка и ел.поща за подаване на становищата: http://www.tourism.government.bg/…/proekt-na-zakon-za-izmen…
На снимката тъкмо се готвя да помагам на любимия да опъне палатката след 60 км каране от сватбеното ни велосипедно пътешествие. Това и други подобни изживявания започват да се забраняват в България.

СТАНОВИЩЕ
от Радостина Маринова Петрова, адрес: …..

Относно: проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма публикуван за обсъждане на страницата на МТ: http://www.tourism.government.bg/…/proe … -za-izmen…

Уважаема г-жо Министър,
Уважаеми експерти,
Уважаема г-жо Петрова,

В качеството си на гражданин, турист практикуващ няколко спорта и свързани видове туризъм, с настоящото становище отправям следните препоръки към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма:
1. Предлагам от проекта да отпадне от Параграф 97 текста: „3. за недопускане къмпингуване с палатка, каравана или кемпер извън обектите по чл. 128, т. 1, б. „л”;
2. Предлагам да отпадне Параграф 103 с алинеите към него.

Предложените от мен промени се обосновават на следното:
Мотиви, дефиниции, законосъобразност
1. Никъде в мотивите към предложения законопроект не е обяснено защо се въвеждат санкции по отношение на къмпингуване и разполагане на палатки.
2. Никъде в закона не е дадена дефиниция на понятието “къмпингуване”. На база на предвидените в законопроекта членове, дори разполагането на палатка върху собствен терен също ще подлежи на санкции.
3. Никъде в мотивите не си личи дали е проучено предложените санкции противоречат ли на или допълват сходни разпоредби по отношение на действия по увреждане на природни местообитания според Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на околната среда, Закона за опазване на горите, Закона за водите и др., както и подзаконови нормативни актове свързани с упражняване на контролни функции от държавни институции.
4. Не е обосновано да се налага глоба за действие, което само по себе си не вреди на околните хора и на природата във всички случаи. В проектните текстове не си личи разграничение между добросъвестно ползване и увреждащи околната среда действия.
5. Досегашната практика на административните съдилища по отношение на наредби на общински съвети с подобни забрани е глобите по тях да се отменят, тъй като нарушават конституционното право на гражданите за свободно придвижване. Т.е. ако в закон се приеме, че гражданите могат да бъдат глобявани само на основание на това, че са опънали палатка на място, което не е регламентирано, то това може да бъде атакувано пред Конституционния съд като нарушаване на чл.35 от Конституцията на Република България. За това има решение на Върховния административен съд още от 2010 г. (http://www.sac.government.bg/…/ce3a706c … 576c20064…)
6. Вменява се задължение за контрол по спазване на забраната от страна на общински администрации, които нямат компетентност, за да установят увреждане на пясъчни дюни, флора и фауна. Такъв контрол в момента упражняват РИОСВ и горските инспектори в системата на управление на горите, служители на администрациите на природни и национални паркове. Това може да причини хаос в упражняването на контролните функции на всички тези и подпомагащите ги органи, до степен на невъзможност за упражняване на отговорността им.

Пропуснати ползи за вътрешния туристически пазар и установени практики
1. Обща забрана за разполагане на каравани, кемпери и палатки ограничава практикуването на алтернативен туризъм. Причината за това е липсата на достатъчно категоризирани къмпинги в страната, за чието стимулиране и бъдещо изграждане в проектозакона не са предвидени изрични мерки. Дори такива мерки да бъдат разписани, икономическите и социални ефекти ще са негативни за години напред, до постигането на необходимата гъстота на къмпинг места за осигуряването на качествена туристическа услуга. Засегнати от общата забрана са велосипедният туризъм, водни спортове и планиски туризъм, каквито самата аз практикувам, както и скално катерене, спелео-туризъм, приключенски и др.
2. Засяга се дейността на действащи, регистрирани туроператори, спортни и туристически клубове, инвестирали в екипировка и с трайно установени бизнес практики за предоставяне на услуги свързани с приключенски туризъм. Подобна дейност се развива и от различни общински образователни центрове, паркови администрации, НПО. Общата забрана за разполагане на палатки със сигурност ще ограничи възможността за предоставяне на услугата и ще доведе до отлив на местни и чуждестранни туристи, както и до прекратяване на туроператорската дейност от този вид. Свързаните образователни дейности, като напр. Зелени училища, също ще бъдат засегнати.
3. С така формулираната забрана се поставя извън закона предоставянето на места за биваци, което се практикува близо до хижите в България, за да се компенсира липсата на достатъчен капацитет на планинските хижи през летния сезон. Забраната ще постави хората и тази дейност на хижите извън закона или ще ограничи достъпа до подслон в планината за много туристи.
4. Формулираната в проектозакона забрана за предоставяне на терени за бивакуване, които не са категоризирани като къмпинг по ЗТ, включва и безвъзмездното предоставяне, което означава да се превърнат в нарушители дори и лица, които не предоставят туристически услуги и в този смисъл не заобикалят закона за категоризиране на къмпинги, включително да се превърнат в нарушители хора, които предоставят собствените си имоти за собствени нужди, като например гости, фестивали, детски лагери, т.н. Хората, които осъществяват охрана и/или стопанисване на горски или земеделски площи, живеещи временно във фургони и каравани също ще бъдат глобявани според така формулираните забрани. Палатка/Каравана/Кемпер е не само средство за туризъм, но и средство за подслон. Превръщат се в закононарушители хиляди хора, които живеят в такива, включително в собствените си имоти. Забраната не прави разграничение между собствен и чужд имот - това е посегателство и върху личния живот и правото на собственост.

В допълнение на така изложените мотиви, смятам за необходимо дейността по отношение на къмпингуване и поставяне на палатки да бъде подложена на регулация в сътрудничество и диалог с институциите упражняващи контрол върху опазването на горите и опазването на околната среда и водите, бизнеса и НПО. Необходимо е ясно да бъдат установени, разписани и въдворени ефективен контрол и информиране на групите ползватели на туристически услуги и форми на отдих и туризъм сред природата. Необходимо е ясно да бъдат установени, разписани и ефективно въдворени режимите по управление на зоните от мрежата Натура 2000 и мрежата от всички категории защитени територии в България. Това включва дейности извън обхвата на Закона за туризма и компетенциите на Министерството на туризма.

С уважение,

Радостина Петрова
турист
Магистър по екология, опазване на околната среда и устойчиво развитие

11.03.2016 г.
гр. София"

Предложения може да изпращате в срок до 15 март 2016 г. на следния електронен адрес: d.petrova@tourism.government.bg
Аз изпратих моето становище, колкот повече хора по-добре...

Офлайн

  5

#35 12.03.2016 22:39:40

Кольо
КорифееЦ
Репутация: 1800

Регистриран: 01.02.2013
Мнения: 3,930

Отг: Забрана на къмпингуването - да реагираме навреме.

Това ми го прати Пепи преди малко.
https://www.facebook.com/events/1577030299286176/
Там сме, нали?!


"Когато хората убиват, за да се хранят или оцелеят, това е естествен подбор. Когато го правят за удоволствие и ловни трофеи - е преднамерено убийство."
Ръдиард Киплинг

Офлайн

  0

#36 12.03.2016 22:51:35

windwarrior
Зла Гад
Репутация: 778

От: Трети Картофен Пояс
Регистриран: 09.12.2009
Мнения: 5,665

Отг: Забрана на къмпингуването - да реагираме навреме.

В колко часа е мероприятието, че не мога да се ориентирам?


"All great things are simple, and many can be expressed in single words: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope".

Sir Winston Churchill

Офлайн

  0

#37 12.03.2016 22:58:35

Кольо
КорифееЦ
Репутация: 1800

Регистриран: 01.02.2013
Мнения: 3,930

Отг: Забрана на къмпингуването - да реагираме навреме.

Аз, да сме живи и здрави, ще ида след 18ч.


"Когато хората убиват, за да се хранят или оцелеят, това е естествен подбор. Когато го правят за удоволствие и ловни трофеи - е преднамерено убийство."
Ръдиард Киплинг

Офлайн

  0

#38 12.03.2016 22:58:56

Bradley
cheechako
Репутация: 359

От: София
Регистриран: 23.06.2011
Мнения: 1,711
Уеб-сайт

Отг: Забрана на къмпингуването - да реагираме навреме.

Тая работа със забраните е прах в очите - цели се да се отклони обшественото внимание от други въпроси важни, които да мината тихомълком и незабелязано под напора на масовата истерия в социалните мрежи и улиците - дали някое външно заемче ще дръпнат, дали ще гласуват да приемат квота бежанци, дали да опростят нечие дългче за милиарди, дали да дадат разрешение за застрояване на някой и друг природен резерват...


Life is GOOD!
http://www.youtube.com/user/stefanwolf88

Офлайн

  0

#39 12.03.2016 23:01:11

windwarrior
Зла Гад
Репутация: 778

От: Трети Картофен Пояс
Регистриран: 09.12.2009
Мнения: 5,665

Отг: Забрана на къмпингуването - да реагираме навреме.

Bradley написа:

Тая работа със забраните е прах в очите - цели се да се отклони обшественото внимание от други въпроси важни, които да мината тихомълком и незабелязано под напора на масовата истерия в социалните мрежи и улиците - дали някое външно заемче ще дръпнат, дали ще гласуват да приемат квота бежанци, дали да опростят нечие дългче за милиарди, дали да дадат разрешение за застрояване на някой и друг природен резерват...

И какво предлагаш да направим по въпроса ?


"All great things are simple, and many can be expressed in single words: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope".

Sir Winston Churchill

Офлайн

  0

#40 12.03.2016 23:02:01

Кольо
КорифееЦ
Репутация: 1800

Регистриран: 01.02.2013
Мнения: 3,930

Отг: Забрана на къмпингуването - да реагираме навреме.

Брадли, много е възможно да е точно така. Какво предлагаш? Да не ходим?! Ами дай да не правим нищо тогава.


"Когато хората убиват, за да се хранят или оцелеят, това е естествен подбор. Когато го правят за удоволствие и ловни трофеи - е преднамерено убийство."
Ръдиард Киплинг

Офлайн

  2

#41 12.03.2016 23:29:17

Bradley
cheechako
Репутация: 359

От: София
Регистриран: 23.06.2011
Мнения: 1,711
Уеб-сайт

Отг: Забрана на къмпингуването - да реагираме навреме.

аз лично не възнамерявам да правя нищо

не виждам смисъл и в ходенето по площади и викането "оставка" и други подобни глупости

четвърт век сме в ролята на стадо овце, свряни в ъгъла, а вълците и овчарските кучета са се сдушили и ни глозгат до кокал

промяна в бълхаристан с протести няма да стане

имам си мнение как могат да се оправят нещата, но не е подходящо за дискутиране в публичен форум wink

Последно редактиран от Bradley (12.03.2016 23:34:13)


Life is GOOD!
http://www.youtube.com/user/stefanwolf88

Офлайн

  -3

#42 12.03.2016 23:29:43

Kent
Wee Willie Winkie
Репутация: 625

От: Варна
Регистриран: 17.02.2010
Мнения: 1,507

Отг: Забрана на къмпингуването - да реагираме навреме.

Брадльо май нищо не предлага. За мен също е прах в очите, после добрия  Боко ще го отмени, Президента е сезирал КС, или ще се приеме с уговорки и поправки.
Стила на сегашната власт просто е такъв, не е за сефте..

Аз залагам за застрояване, знаете на какво и външно заемченце.

Последно редактиран от Kent (12.03.2016 23:40:39)


77. Морските кончета винаги пътуват заедно - хванати опашка за опашка.

Офлайн

  0

#43 12.03.2016 23:51:12

windwarrior
Зла Гад
Репутация: 778

От: Трети Картофен Пояс
Регистриран: 09.12.2009
Мнения: 5,665

Отг: Забрана на къмпингуването - да реагираме навреме.

Bradley написа:

аз лично не възнамерявам да правя нищо

не виждам смисъл и в ходенето по площади и викането "оставка" и други подобни глупости

И къде е проблема - аз като ходя да вряскам по площадите нали ще си загубя моето време, не твоето? Или просто се опитваш да покажеш колко си над нещата?

Като имаш алтернативно решение за ситуацията в страната - какво те спира да го приложиш? Хващай гората и набирай привърженици, мандри за обиране все още се намират. Или сме революционери само пред комп-а?

Бахти странната логика - хем сме овце, хем като решим да изблеем си губим времето. Гражданското общество се състои от граждани. Което не е функция на местоживеенето (дали живееш в град), а наличието на гражданска позиция и желанието да я защитаваш.


"All great things are simple, and many can be expressed in single words: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope".

Sir Winston Churchill

Офлайн

  1

#44 13.03.2016 00:00:54

Bradley
cheechako
Репутация: 359

От: София
Регистриран: 23.06.2011
Мнения: 1,711
Уеб-сайт

Отг: Забрана на къмпингуването - да реагираме навреме.

Аз проблем не виждам - споделям личното си мнение.
Нямам нищо против всеки да прекарва времето си както намери за добре - приятно протестиране.

П.С. Явно съм доста над нещата cool


Life is GOOD!
http://www.youtube.com/user/stefanwolf88

Офлайн

  -1

#45 13.03.2016 00:08:16

Kent
Wee Willie Winkie
Репутация: 625

От: Варна
Регистриран: 17.02.2010
Мнения: 1,507

Отг: Забрана на къмпингуването - да реагираме навреме.

Спокойно камаради. Жалко, за едни седем дни ги няма двама господа /да разяснят ситуацията/:lol: Ай наздраве, че трудна и дълга седмица беше.


77. Морските кончета винаги пътуват заедно - хванати опашка за опашка.

Офлайн

  1
Потребители в тази тема: 0 госта, 0 регистрирани потребителя

Board footer

Задвижван от FluxBB, Превод: Stoyan Stoyanoff